POTALA JUNIOR CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII WAD POSTAWY

Jesteśmy miejscem stworzonym przez cudowne osoby – naszych wytrwałych małych wojowników i kadrę. Kompleksowe badanie i leczenie obejmujące dziedziny fizjoterapii pediatrycznej wad postawy. Punktem wyjściowym w pracy za naszym pacjentem jest wykonanie dokładnej diagnostyki i leczenia m.in. metodą FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), BSPTS by Rigo (metoda barcelońska).

Głównym celem naszej działalności jest jak najwcześniejsze wykrywanie wad postawy i skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami kręgosłupa:

– Precyzyjna diagnoza przy użyciu nowoczesnych metod i urządzeń medycznych;

– Objęcie zagrożonych dzieci kompleksową profilaktyką i systematyczną kontrolą.

– Wdrożenie odpowiedniej i przede wszystkim indywidualnej terapii u dzieci z potwierdzoną wadą.

Jesteśmy PODMIOTEM LECZNICZYM.

Spełniając wszelkie wymagania niezbędne do uzyskania statusu podmiotu leczniczego. Dajemy dzięki temu pewność naszym Pacjentom, że działamy według standardów medycznych. Każdy fizjoterapeuta posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone Numerem Prawa Wykonywania Zawodu.

Wszystkie informacje o Naszym podmiocie leczniczym są dostępne na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.