Opieka dla przedszkoli

Oferujemy program badań przesiewowych na terenie przedszkoli i szkół. Nadrzędnym celem naszego programu jest możliwość przesiewowego przebadania jak największej ilości dzieci z grupy podwyższonego ryzyka w możliwie jak najkrótszym czasie. Zapraszamy do kontaktu.