Co to jest skolioza ?

Skolioza jest zmianą trójpłaszczyznową w której

• płaszczyźnie czołowej (patrząc na dziecko z tyłu) jest wygięcie kręgosłupa do boku,
• płaszczyźnie strzałkowej (patrząc z boku) obserwujemy spłaszczenie lub pogłębienie naturalnych krzywizn kręgosłupa
• płaszczyźnie poprzecznej (patrząc z przodu na pochylone dziecko w dół) zauważymy rotację kręgosłupa czyli w odcinku piersiowym kręgosłupa żebra będą wyżej ustawione po jednej stronie a w odcinku lędźwiowym widoczny będzie wał lędźwiowy często nazywany przez rodziców „większym, bardziej rozbudowanym mięśniem”.

Krzywizna kręgosłupa może się ujawnić w różnym okresie ich rozwoju. W zależności od wieku dziecka można rozróżnić skoliozy wg Jamesa:

• wczesnodziecięca (do 3 roku życia),
• dziecięca (między 3 a 10 rokiem życia),
• młodzieńcza (nabyte w okresie dojrzewania),
Skolioza często nasila się w okresie dojrzewania, czyli w czasie intensywnego wzrostu Wówczas mięśnie nie nadążają za rozwojem kośćca i nie stanowią wystarczającej podpory dla kręgosłupa.