Polityka prywatności oraz plików cookies

DEFINICJE

1.1 Administrator – POTALA spółka cywilna, Lucyna i Daniel Grzenkowicz, ul. Judyckiego 13A, 84-200 Wejherowo. NIP: 6793108059.
1.2 Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3 Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5 Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.potala-junior.pl
1.6 Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

KORZYSTANIE Z SERWISU

2.1 Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest POTALA spółka cywilna, Lucyna i Daniel Grzenkowicz, ul. Judyckiego 13A, 84-200 Wejherowo. NIP: 6793108059. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
2.1.1 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.1.2 w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
2.1.3 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
2.1.4 w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.2.2 Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2.2 Dane osobowe Użytkownika w postaci informacji o sposobie korzystania z Serwisu mogą być przetwarzane w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, prowadzenia analiz i dostosowywania wyświetlanych reklamowych treści do zainteresowań Użytkownika. Działania w celu marketingowym są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.1 Dane osobowe osób korzystających z formularzy będą przetwarzane:
3.1.1 w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie;
3.1.2 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności;
3.1.3 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
3.1.4 w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

MARKETING

4.1 Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
4.1.1 wyświetlaniu Użytkownikowi w Serwisie treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna), a także na kierowaniu przekazu reklamowego do Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu, na innych stronach internetowych i w portalach społecznościowych (remarketing);
4.1.2 przesyłaniu informacji handlowych różnymi kanałami, w tym za pośrednictwem poczty e–mail, drogą MMS / SMS, poprzez połączenia telefoniczne oraz powiadomienia push, zawierających informacje o interesujących ofertach lub treściach dotyczących produktów i usług Administratora, spółek z Grupy Integer.pl oraz podmiotów współpracujących z ww. spółkami.
4.2 Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e–mail, drogą MMS / SMS, poprzez połączenia telefoniczne oraz powiadomienia push. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
4.3 Dane osobowe są przetwarzane:
4.3.1 w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z odpowiednimi przepisami dotyczącymi komunikacji elektronicznej), polegający na promowaniu towarów lub usług Administratora bądź podmiotów trzecich w związku z wyrażoną zgodą na kanał komunikacji
4.3.2 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz dotyczących przesyłania informacji handlowej w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
4.3.3 w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE

5.1 Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika. Cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie informacji o Użytkowniku np. dotyczących logowania lub preferencji językowych. Administratorem danych przetwarzanych w związku z wykorzystywaniem plików cookie jest POTALA spółka cywilna, Lucyna i Daniel Grzenkowicz, ul. Judyckiego 13A, 84-200 Wejherowo. W Serwisie Administrator wykorzystuje własne pliki, które są instalowane bezpośrednio przez Serwis. Wykorzystywane są również plików cookie stron trzecich – które są plikami cookie z domeny innej niż domena odwiedzanej witryny – przede wszystkich do działań analitycznych i reklamowych Administratora.
5.2 Serwis wykorzystuje pliki cookie przede wszystkim do zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej, zapamiętania wyborów Użytkownika na stronie – a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także do analizy i śledzenia ruchu na stronie oraz dopasowywania treści reklamowych do zainteresowań. W ramach Serwisu, w oparciu o uzyskaną zgodę, instalowane są też pliki cookie umożliwiające korzystanie z funkcjonalności mediów społecznościowych.
5.3 Korzystanie przez Administratora z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności. Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do wyborów Użytkownika, np. preferencji językowych. Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
5.4 Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w serwisie Administratora. Pomagają ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, Administrator nie będzie wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.
5.5 Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań. Reklamowe cookie nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikują przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, dalej będzie możliwe wyświetlanie reklamy, jednak nie będą one dopasowane do preferencji.
5.6 W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. W zakresie korzystania z wtyczek mediów społecznościowych dochodzi do współadministrowania danymi pomiędzy Administratorem a poszczególnymi dostawcy wtyczek mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Google: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=pl

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
6.2 Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
6.2.1 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnionych przez Administratora w Serwisie – do momentu zakończenia świadczenia danej usługi;
6.2.2 w celach analitycznych i statystycznych – do momentu zakończenia przechowywania Danych osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych (nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usług przez Administratora);
6.2.3 w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 6 lat (w przypadku roszczeń konsumentów) lub 3 lat (w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) od momentu zakończenia świadczenia usługi;
6.2.4 w celu ustosunkowania się do reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną i przekazania odpowiedzi – do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 6 lat (w przypadku roszczeń konsumentów) lub 3 lat (w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) od momentu rozpoznania reklamacji;
6.2.5 w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – do momentu wycofania Zgody marketingowej lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych.
6.3 Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

7.1 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7.2 W Polsce organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7.3 W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.
7.4 Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
7.5 Żądanie dotyczące realizacji praw Użytkowników można złożyć:
7.5.1 w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt.1.1. powyżej;
7.5.2 drogą e-mailową na adres: gabinet@potala.pl

Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 15.06.2023 r.