Gorset ortopedyczny

Gorsety ortopedyczne Gorset ortopedyczny jest to orteza tułowia, której zadaniem jest wspomaganie leczenia i korekcja skrzywień oraz dużej rotacji kręgów. Gorset pozwala na dwa rodzaje korekcji: czynną oraz bierną. Korekcja czynna przeciwdziała pogłębianiu się skrzywienia oraz wzmacnia prawidłową strukturę mięśniową. Korekcja bierna przesuwa boczne tkanki za pomocą pelot oraz zmniejsza patologiczne ustawienie kręgów. Gorset ma za zadanie doprowadzić do trójpłaszczyznowej korekcji deformacji opierającej się o trójpunktowy rozkład sił.

Leczenie gorsetowe

Leczenie gorsetowe związane jest z noszeniem korekcyjnej ortezy. Określenie czasu noszenia gorsetu zależne jest od stopnia wady (rekomenduje się, że w początkowej fazie ten czas nie był krótszy niż 20h/dobę). Aby leczenie gorsetowe przynosiło efekty należy połączyć ją ze specyficzną fizjoterapią.

GŁÓWNY CEL: Zatrzymanie progresji skrzywienia kręgosłupa.

Leczenie w niektórych przypadkach pozwala na redukcję wielkości skrzywienia, a w innych jedynie opóźnia konieczność przeprowadzenia leczenia operacyjnego.

Wskazania do leczenia gorsetowego:

• Skrzywienie większe niż 20–25°,
• w okresie rozwojowym (przed osiągnięciem dojrzałości kostnej),
• w okresie progresji skrzywienia lub zagrożonych taką progresją.

Etapy leczenia gorsetowego:

Leczenie gorsetowe wraz ze specyficzną fizjoterapią można podzielić na trzy etapy:
• I etap: uruchamianie skoliozy – przygotowanie do leczenia gorsetowego,
• II etap: korygowanie skoliozy – w trakcie leczenia gorsetowego,
• III etap: stabilizowanie skoliozy – w trakcie odstawiania gorsetu.