Asia jest absolwentką fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz studentką logopedii. Doświadczenie zawodowe zbierała pracując z dziećmi w ostrołęckim Ośrodku Wczesnej Interwencji. Jest osobą empatyczną i cierpliwą, co ułatwia porozumienie
z najmłodszymi pacjentami oraz osiągnięcie zamierzonych celów terapii. Swoją pracę opiera głównie na treningu funkcjonalnym i metodzie PNF. Uwielbia książki oraz musicale. W wolnych chwilach biega i działa jako wolontariusz w schroniskach dla zwierząt.
 
Ukończyła szkolenia:
– PNF
– Zaburzenia rozwojowe niemowląt 0-12 miesięcy
– Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci 0-24 miesięcy
– Usprawnianie niemowląt i dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu  o współczesne metody neurofizjologiczne
– Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy
– Terapia Tkanek Głębokich
– Trening mięśni dna miednicy wg. koncepcji metody BeBo